پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و طبقه اجتماعی دانش آموزان

دسته بندی : روش تحقیق 1

تعداد صفحات : 55 صفحه

مقدمه:

خانواده به گفته اگوس کنت سلول اولیه اجتماع است. افرادیکه یک اجتماع را تشکیل می دهند. همه در محیط خانواده ها متولد شده اند و پرورش یافته و خود را برای تأسیس خانواده دیگر آماده کردند. یعنی جامعه از انواع خانواده ها تشکیل شده است. در خانواده عوامل اثر گذار بر پیشرفت فرزندان بسیارند که یکی از عوامل، عامل فرهنگی و دیگری عامل اقتصادی است.

تحصیلات والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان، یکی از عوامل محسوب می شود. اکثریت پدران گروه متوسط، وضعیت تحصیلاتی کمتر از تحصیلات فرزندان خود دارند، و این به آن معناست که پدران در صورت تمایل به کمک تحصیلی، به فرزندان خود قادر به انجام این کار نیستند. در این دو گروه تحصیلات بالاتر از دیپلم بسیار ناچیز است. از مقایسه درصد پدران بیسواد سه گروه می توان نتیجه گرفت که، تحصیلات والدین تا حدود زیادی به پیشرفت فرزندان آنان کمک خواهد کرد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه های تحقیق

هدف تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشرفت تحصیلی

تعریف پیشرفت تحصیلی

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تعریف طبقه اجتماعی

طبقه اجتماعی از دیدگاه ماکس وبر

تعریف طبقه اجتماعی از نظر وبر

جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک

طبقه اجتماعی در آثار مارکس

بررسی شغل والدین و تاثیر آن در تحصیلات

میزان تأثیر عوامل فرهنگی در تحصیلات فرزندان

پیشینه تحقیق

پژوهشهایی داخلی

تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار گرد آوری اطلاعات

شیوه تحلیل آماری

نتایج کلی

پیشنهادات تحقیق

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع
بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و طبقه اجتماعی دانش آموزان
خرید و دانلود | 47,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشویی

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 70 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه پژوهش

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات مربوط به تحقیق

مقدمه

هیجان و هوش هیجانی

رابطه هیجان با تفکر

تاریخچه هوش هیجانی

هوش هیجانی چیست؟

نظریات مطرح شده در حوزه هوش هیجانی

تئوری هوش هیجانی گلمن

تئوری هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون

شناسایی حالت های هیجانی

رضایت زناشویی

بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی

رضایت زناشویی و هوش هیجانی

هوش عاطفی و نقش آن در تحکیم پیوند زناشویی

تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی

فصل سوم: طرح تحقیق

مقدمه

جامعه پژوهش

نمونه آماری

ابزار پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

روایی و اعتبار آزمون هوش هیجانی

پایایی و اعتبار آزمون در ایران

روایی و اعتبار پرسشنامه رضایت زناشویی

روایی و اعتبار پرسشنامه در ایران

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها

مقدمه

توصیف داده ها

بررسی و آزمون فرضیه ها

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

پیشنهادهای پژوهش

محدودیت های پژوهش

فهرست منابع

پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی انریچ

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشویی
خرید و دانلود | 55,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دخترانشان

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

بیان فرضیه

اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف فرعی

تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم

متغیرهای تحقیق

تعریف رضایت مندی ازدواج

تعریف ازدواج

تاریخچه ازدواج

همسر گزینی در گذشته

ازدواج در غرب

ازدواج در ایران

انواع ازدواج

ازدواج خارجی

ازدواج داخلی

ازدواج تک همسری

ازدواج از طریق خرید همسر

تعدد زوجات

ازدواج میراثی

ازدواج اجباری

ازدواج مبادله ای

ازدواج تنظیم شده

ازدواج رسمی

ازدواج خصوصی

ازدواج تولید

ازدواج آزمایشی

ازدواج دائم

ازدواج تشریفاتی

ازدواج سه ربعی

ازدواج روزانه

ازدواج قبرستانی

ازدواج دوستانه

ازدواج از نظر برخی از اندیشمندان

ازدواج از نظر مکاتب مختلف

ازدواج در جوامع پیش از اسلام

ازدواج در اسلام

دیدگاه قرآن در مورد ازدواج

ازدواج از نظر روان شناسان

فلسفه ازدواج

تعریف عزت نفس

تاریخچه

عزت نفس از دیدگاه قرآن و احادیث و دانشمندان اسلامی

عزت نفس از نظر مکتب های اخلاقی دنیا

منابع عزت نفس کدامند؟

نظر دانشمندان در این موضوع

اهمیت عزت نفس

عوامل موثر بر عزت نفس

گذری به نظرات و تحقیقات انجام شده در مورد عزت نفس

عزت نفس اجتماعی

عزت نفس تحصیلی

عزت نفس خانوادگی

عزت نفس تصور جسمانی

عزت نفس کلی

تحقیقات انجام شده در ایران

نکته طلایی در افزودن عزت نفس

فصل سوم

جامعه

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

منابع

پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich

روایی و اعتبار پرسشنامه

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه

آزمون عزت نفس آیزنک

طرح و شیوه اجرای تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

فصل پنج

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات

پیشنهادات

خلاصه

بررسی رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دخترانشان
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متأهل

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 95 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوال پژوهش

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

تعریف ازدواج

اهمیت ازدواج

مشکلات ازدواج

سازگاری در ازدواج

عوامل موثر در سازگاری ازدواج

آمادگی محدود

ایفای مناسب نقش

ازدواج زودرس

ازدواج ناهمگون

آشنایی کوتاه مدت

گرایش به رمانتیک بودن

حوزه های سازگاری در ازدواج

سازگاری با شریک زندگی

سازگاری با شرایط اقتصادی

سازگاری جنسی

سازگاری با بستگان همسر

واژه خانواده

تعریف خانواده

چرخه ی دوره ی زندگی خانوادگی

ترک خانواده

خشونت زناشویی

سبک های زندگیسوال چند انتخابی

دونفری زندگی کردن یا تنها زندگی کردن

زندگی مشترکجنبه های مثبت و منفی

جنبه های مثبت زندگی مشترک صمیمیت و مشارکت

جنبه های منفی زندگی مشترک اختلاف به خاطر هیچ وپوچ

تنها زندگی کردنواقعیتهای مختلف

جنبه های مثبت زندگی مجردی آزادی و استقلال

جنبههای منفی زندگی مجردی تنهایی و عدم تداوم

روابط زن و شوهرروشن نگه داشتن چراغ

بافتهای زندگی مشترک واقعیتهای مختلف

ازدواج

ازدواج در امریکای شمالی

ازدواج مدنی

زندگی مشترک آزاد

زوج بودن اما جدا زندگی کردن

خانواده درمانی راهبردی

خانواده سالم و درمان راهبردی

خانواده های مشکل ساز و درمان راهبردی

خانواده های سالم و ناسالم و خانواده درمانی ساختاری

تفاوت های بین روابط آشفته و غیر آشفته خانوادگی

تحقیقات خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

ساخت خانواده

انتخاب همسر

طلاق

دلایل طلاق

دگرگونی در ساخت خانواده

مراحل زندگی از نظر لوینسون

جدول مراحل رشد روانی – اجتماعی بزرگسالان

رؤیاها و مشاوران

انتقال 30 سالگی

سر و سامان یافتن مردان، ادامه بی ثباتی زنان.

سازگاری با زندگی از نظر ویلانت

نقطه ضعف های نظریه لوینسون و ویلانت

زمان بندی اجتماعی

روابط صمیمی

عشق رمانتیک

همسرگزینی

فرهنگ و تجربه ی عشق

روابط دوستی

روابط دوستی همجنس

رابطه دوستی با جنس مخالف

خواهر – برادرها به عنوان دوستان

تنهایی

چرخه ی زندگی خانوادگی

ترک خانه ی پدری

تشکیل زندگی زناشویی

نقش های زناشویی

رضایت زناشویی

انتظارها و افسانه های زناشویی

پدر مادری

انتقال به پدر – مادری

تنوع سبک های زندگی بزرگسالان

طلاق و ازدواج مجدد

عوامل مرتبط با طلاق

پیامدهای طلاق

ازدواج مجدد

فصل سوم: روش تحقیق

طرح تحقیق

جامعه تحقیق

حجم نمونه تحقیق

روش نمونه گیری تحقیق

ابزارها ی پژوهش

نحوه اجرایی

روایی آزمون رضایت از زندگی زناشویی

تحلیل آماری داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

فرمول آزمون t

جدول نمرات آزمودنیها از پرسش نامه رضایت مندی از زندگی در دو گروه زنان متاهل و مطلقه

جدول مقایسه رضایت مندی از زندگی زناشویی – زنان متاهل و مطلقه

جدول مقایسه رضایت زناشویی در بین خانواده های پردرآمد و کم درآمد

جدول مقایسه رضایت زناشویی در بین خانواده های با زوجین فامیلی و غریبه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع و ماخذ

پرسشنامه رضایتمندی از زندگی زناشویی

مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متأهل
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل

دسته بندی : پایان نامه 3

تعداد صفحات : 78 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف کلی تحقیق

اهداف جزئی

فرضیه های تحقیق

واژه ها و متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی و نظری

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

پیشینه نظری – رضایت زناشویی

ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن

دوازده باور و انتظار مخرب

تاریخچه هوش هیجانی

ظهور و مفهوم هوش هیجانی

دو رویکرد در تعریف هوش هیجانی

هوش غیر شناختی

دانستنیهای هوش هیجانی

مولفه های هوش هیجانی

عوامل هوش هیجانی

سنجش برای هوش هیجانی

جایگاه هیجانات

مقیاسهای مبتنی بر روشها و رویکردهای اندازه گیری

نقش هوش عاطفی در تفکر و رفتار انسان

نظری گلمن

نظریه باران

نظریه کامپوس و گرمویان

الگوی رابطه ای هیجان در خارج و داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار و اندازه گیری

اعتبار و روایی

روش اجرای تحقیق

روش آماری و تجربه و عامل داده ها

فصل چهارم: یافته ها وتجربه و تحلیل داده ها

تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

فهرست منابع و سایت ها

آزمون هوش هیجانی

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل
خرید و دانلود | 59,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی تأثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 130 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهدف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

نظریه رشد ذهنی پیاژه نظریه رشد ذهنی پیاژه

عملیات (peration O) از نظر پیاژه

مراحل تحول شناختی و عملیات از دیدگاه پیاژه

ویژگی های اساسی مراحل رشد از نظر پیاژه

عناصر اساسی آموزش بر اساس رویکرد سکوسازی

آنچه در مورد مهدکودک ها باید بدانیم

آشنایی کودک با مهد کودک

اهمیت مهد کودک

بهره وری اقتصادی

صرفه جویی در مخارج

تقویت ارزش های اخلاقی و اجتماعی

کمک به مراقبین کودکان و مادرها

بسیج اجتماعی

اجتماعی شدن کودکان

مهدکودک به چه دردی می خورد؟

یعنی درباره مهدکودک فرزندمان تحقیق جدی کنیم؟

تاثیرات مهد کودک بر رشد کودکان

بازی در محیط مهد کودک

تاثیر بازی در مهد کودک بر رشد جسمی کودک

تاثیر محیط مهد کودک در رشد شناختی کودک

تاثیر محیط مهدکودک در رشد زبانی کودک

رشد و پرورش کودکان در مهد کودک ها

پیشینه آموزش و پرورش پیش از دبستان در جهان

پیشینه آموزش پیش از دبستان در ایران

رشد شناختی

نظریه های شکل گیری مفهوم

نظریه همخوانی گرایی محرک - پاسخ

نظریه های برونی

نظریه مفاهیم طبیعی

نظریه پیاژه

مرحله عملیات عینی

مرحله عملیات صوری

نظریه ویگوتسکی

ابزار تحقیق در زمینه شکل گیری مفهوم

پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

تحقیق بین فرهنگ در رشد شناخت

تاثیر تعامل بزرگسالان با کودک در رشد شناختی

نقش جنسیت در توانائی های شناختی

تفاوتهای فردی بین دو جنس در رابطه با شکل گیری مفهوم

کودکستان محیطی برای آموزش و مشاهده

آموزش مستقیم و غیر مستقیم در کودکستانها

ویژگی های بدنی

ویژگی های اجتماعی

ویژگی های هیجانی

ویژگی های عقلی

کودکستان و فواید آن

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری تحقیق

پایایی و روایی پرسشنامه

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

منابع لاتین

ضمایم

بررسی تأثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان
خرید و دانلود | 73,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی

دسته بندی : روش تحقیق 1

تعداد صفحات : 50 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه

هدف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

تعریف اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

نکته مهم مربوط به مکمل های زناشویی در ازدواج

مبانی نظری (زناشویی)

خانواده و ضرورت ازدواج

تعریف ازدواج

اسلام وازدواج

اهداف ازدواج

فواید ازدواج

انگیزه های ازدواج

مهم ترین انگیزه های تشکیل خانواده از نظر اسلام

سن ازدواج

سن مناسب ازدواج

ازدواج سالم و پایدار

عوامل توفیق و حفظ زناشویی

رابطه سن ازدواج و رضایت زناشویی

خصوصیات خانواده سالم

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه پژوهش

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

طرح تحقیق

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی
خرید و دانلود | 45,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

تأثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کودکان

دسته بندی : پایان نامه 8

تعداد صفحات : 130 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهدف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

نظریه رشد ذهنی پیاژه نظریه رشد ذهنی پیاژه

عملیات (peration O) از نظر پیاژه

مراحل تحول شناختی و عملیات از دیدگاه پیاژه

ویژگی های اساسی مراحل رشد از نظر پیاژه

عناصر اساسی آموزش بر اساس رویکرد سکوسازی

آنچه در مورد مهدکودک ها باید بدانیم

آشنایی کودک با مهد کودک

اهمیت مهد کودک

بهره وری اقتصادی

صرفه جویی در مخارج

تقویت ارزش های اخلاقی و اجتماعی

کمک به مراقبین کودکان و مادرها

بسیج اجتماعی

اجتماعی شدن کودکان

مهدکودک به چه دردی می خورد؟

یعنی درباره مهدکودک فرزندمان تحقیق جدی کنیم؟

تاثیرات مهد کودک بر رشد کودکان

بازی در محیط مهد کودک

تاثیر بازی در مهد کودک بر رشد جسمی کودک

تاثیر محیط مهد کودک در رشد شناختی کودک

تاثیر محیط مهدکودک در رشد زبانی کودک

رشد و پرورش کودکان در مهد کودک ها

پیشینه آموزش و پرورش پیش از دبستان در جهان

پیشینه آموزش پیش از دبستان در ایران

رشد شناختی

نظریه های شکل گیری مفهوم

نظریه همخوانی گرایی محرک - پاسخ

نظریه های برونی

نظریه مفاهیم طبیعی

نظریه پیاژه

مرحله عملیات عینی

مرحله عملیات صوری

نظریه ویگوتسکی

ابزار تحقیق در زمینه شکل گیری مفهوم

پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

تحقیق بین فرهنگ در رشد شناخت

تاثیر تعامل بزرگسالان با کودک در رشد شناختی

نقش جنسیت در توانائی های شناختی

تفاوتهای فردی بین دو جنس در رابطه با شکل گیری مفهوم

کودکستان محیطی برای آموزش و مشاهده

آموزش مستقیم و غیر مستقیم در کودکستانها

ویژگی های بدنی

ویژگی های اجتماعی

ویژگی های هیجانی

ویژگی های عقلی

کودکستان و فواید آن

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری تحقیق

پایایی و روایی پرسشنامه

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

منابع لاتین

ضمایم

تأثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کودکان
خرید و دانلود | 73,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...