پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی رابطه بین امکانات آموزشی و همکاری مدیر و رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

دسته بندی : روش تحقیق 1

تعداد صفحات : 85 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان موضوع

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

اهداف تحقیق

تعریف اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه

رضایت شغلی

تعاریف رضایت شغلی

مفهوم رضایت شغلی

ویژگیهای رضایت شغلی

ابعاد رضایت شغلی

نظریات رضایت شغل

الگوی پورتر – لالر

تئوری ارزشی لاک

نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو

نظریه دو عاملی هرزبرگ

مطالعات ادوین لاک

مطالعات وود و لبود

نظریه ویژگیهای ضروری شغل

تئوری دو عاملی انگیزش و بهداشت

نظریه کامروایی نیازی

مدل های رضامندی شغلی

عوامل موثر بر رضایت شغلی

اندازه گیری رضایت شغلی

شاخصها و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی

انگیزه و عملکرد کارکنان

نقش مدیر در رضایت شغلی

پیشینه مدیریت آموزشی

سبکهای مدیریت هرسی و بلانچارد

سبک دستوری یا وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف

سبک ارشادی یا وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی

سبک مشارکتی یا سبک وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی

سبک تفویضی یا وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

هوش و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

انگیزش و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

خانواده و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

کارکردهای عمده ارزشیابی

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق و روش نمونه گیری

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

فهرست منابع

پرسشنامه

بررسی رابطه بین امکانات آموزشی و همکاری مدیر و رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
خرید و دانلود | 47,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و پرخاشگری کارمندان

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 90 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف پژوهش

ضرورت و اهمیت پژوهش

فرضیه پژوهش

تعریف متغیرها

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تاریخچه تعاریف رضایت شغلی

ابعاد رضایت شغلی

تعریف شغل

تعریف رضایت شغلی

عوامل موثر در انتخاب شغل

امکانات فردی - اجتماعی

عوامل موثر بر رضایت شغلی

پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

علل اساسی رضایت از شغل

مفاهیم انتخاب شغل

تصادفی یا اصولی بودن انتخاب شغل

آگاهانه یا نا آگاهانه بودن اتنخاب شغل

عقلانی یا عاطفی بودن انتخاب

آنی یا تکاملی بودن انتخاب

تقسیم بندی ویلیامسون

نظریه های تصمیم گیری

تقسیم بندی کراتیز

نظریه های غیردولتی انتخاب شغل و حرفه

نظریه های روانی انتخاب شغل و حرفه

نظریه های عمومی اتنخاب شغل و حرفه

نظریه سوپر

نظریه روان کاوی

نظریه بوهلر

نظریه کنیز برگ

نظریه آنارو

نظریه جان هالند

علل و انگیزه های پرخاشگری

عوامل تعیین کننده پرخاشگری

هنجاری بودن پرخاشگری

ابزار پرخاشگری

خلاصه عوامل مربوط به خشنودی شغلی

ناخشنودی شغلی و پرخاشگری

فرضیه نا کامی - پرخاشگری

نظریه های خشنودی شغلی

نظریه گروه مرجع

نظریه انگیزشی - بهداشتی هرزبرگ

همبسته های خشنودی شغلی

عوامل مرتبط با رضایت شغلی

نظریه های سازش شغلی

نظریه خصیصه و عامل

نظریه روان پویایی

نظریه رشدی

نظریه نیاز های آشکار

نظریه های انگیزش شغلی

نظریه عقلی و استدلالی

تحقیقات انجام شده داخلی

تحقیقات انجام شده خارج از کشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه پژوهش

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

روش نمره گذاری

طرح تحقیق

روش جمع آوری داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

توصیف آماری

تحلیل آماری

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابع

پیوست ها

پیوست یکم: پرسش نامه خشنودی شغلی

پیوست دوم: پرسش نامه پرخاشگری

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و پرخاشگری کارمندان
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی ارتباط بین عزت نفس و استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 241 صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت نظری و عملی پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف کلی

اهداف جزئی

فرضیه‌های پژوهش

تعاریف نظر یا مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات

تعاریف عملیات واژه‌ها واصطلاحات

فصل دوم: ادبیات نظر و پیشینه پژوهش

بخش اول: عزت نفس (سیر تحول و دیدگاه‌ها)

مقدمه

عزت نفس چیست؟

تعاریف عزت نفس

تاریخچه عزت نفس

چرا عزت نفس اهمیت دارد؟

طبقه بندی عزت نفس

شکل گیری و پیدایش عزت نفس

ریشه‌های روان شناختی عزت نفس

علل پیدایش پدیده خویشتن عزت نفس

اعتماد به نفس یا عزت نفس

علامت‌ها و نشانه‌های فقدان یا ضعف عزت نفس

خصوصیات افراد با اعتماد به نفس بالا

تنوع موضوع‌های مرتبط با عزت نفس در افراد جامعه

تحول عزت نفس

ارزیابی عزت نفس

عوامل علی در عزت نفس

خود پنداره و عزت نفس

عزت نفس سالم

بخش دوم: استرس

مقدمه

تعریف نظری استرس

انواع فشار عصبی (استرس)

دسته بندی استرس‌ها بر حسب شکل بروز آن‌ها

عوامل فردی مؤثر در ایجاد استرس

انواع تعارض‌ها و موقعیت‌های استرس زای شخصی

الگوی رفتاری نوع الف

عوامل مؤثر در تشدید فشار روانی

استرسورها

مدل استرسی

نشانه‌های کلی و متعارف استرس

علل استرس یا فشار روانی

علائم و نشانه‌های تفکیک شده استرس

بخش سوم: اضطراب

مقدمه

تاریخچه اضطراب

درک اضطراب

جنبه‌های مثبت اضطراب

انرژی اضطراب

زنان از انرژی اضطراب استفاده می‌کنند

رابطه جسمانی

تخلیه اضطراب

اثرات مخرب اضطراب و نگرانی

سازمان یافتگی مرضی اضطراب

مراحل برخورد با اضطراب

تغذیه درمانی

درمان دارویی

داروها

آرام بخش‌ها و داروها

بخش پنجم: پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش‌های داخلی

پیشینه پژوهش‌های خارجی

فصل سوم: طرح کلی پژوهش

طرح پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار گرد آوری داده‌ها

پایایی و روایی آزمون

روش اجرای پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی داده‌ها

اطلاعات جمعیت شناختی

توصیف آماری

تحلیل آماری

تحلیل نهایی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

آزمون فرضیه‌های پژوهش براساس تحلیل داده‌ها

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

پیشنهادات پژوهشی

پیشنهادات کاربردی

منابع

ضمائم همراه با جداول و نمودارها و چکیده انگلیسی

بررسی ارتباط بین عزت نفس و استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان
خرید و دانلود | 73,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 72 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

اختلالات خلقی

حمله مانی

بیخوابی

خلق افسرده

نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی

آشفتگی خواب

احساس گناه وبی ارزشی

جدول شماره

شیوع افسردگی شدید

اختلال دو قطبی

نظریه های مربوط به افسردگی

نظریه های زیست شناختی

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی

اثرات لیتیوم

درمان براساس نظریه های زیست شناختی

الکتروشوک درمانی

نظریه های روان پویایی

نظریه یادگیری

نظریه شناختی

نظریه شناختی بک درباره افسردگی

درمانگری شناختی افسردگی

شکل مقایسه جریان اسنادی در افراد افسرده و غیر افسرده

صحت ودقت شناختی در افسردگی

این موضوع با یکی از مشاهدات فروید مطابقت دارد

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

ابزار اندازه گیری در تحقیق

روش تحقیق

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

یافته ها و تجزیه تحلیل آنها

جدول - نمرات خام آزمودنیها از آزمون افسردگی

جدول - مقایسه افسردگی در بین افراد چاق وافراد لاغر

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و ماخذ

پرسشنامه افسردگی بک

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر
خرید و دانلود | 57,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 119 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

متغیرها

فصل دوم:پیشینه وادبیات تحقیق

نکات کلی در رابطه با هیستری

شکل گیری هیستری در جریان تحول

رگه های شخصیت هیستری یکی در کودک

تظاهرات حاد در کودک

هیستری در نوجوانی

توصیف ضوابط تشخیص اختلال تبدیل

دیدگاه های نظری درباره هیستری

دیدگاه شناختی

دیدگاه رفتاری نگر

اختلالات بدنی شکل و اختلالات تجزیه ای

اختلالات تبدیلی

نشانه های حسی

نمونه ای از فلج هیستری

این حادثه چگونه رخ داد

نشانه های احشائی

تفاوت های اختلالات بدنی تبدیلی تمارض

شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی

علل مولد

نکات کلی در رابطه با افسردگی

جدول شماره فهرست نشانه های جدولهای بالینی افسردگی

افسردگی وغم واندوه

بی حالتی خلقی

فقر تعاملی کناره گیری

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودک

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار

رفتار های معادل افسردگی

افسردگیهای نوجوانی

افسردگی مبتنی براحساس رها شدگی

جدول - معادلهای افسرده وار در نوجوان از دیدگاه مولفان مختلف

فراوان افسردگی در خلال تحول

طبقه بندی اختلافهای خلقی DSMIV

افسردگی مهاد

نظریه ها تحقیقها ودرمان افسردگی

نظریه های زیست شناختی

نقش وراثت در اختلالات د و قطبی

اثرات لیتیوم

درمان براساس نظریه های زیست شناختی

الکتروشوک درمانی

نظریه های روان پویایی

نظریه یادگیری

افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان

نظریه شناختی

پیشینه تحقیق

فصل سوم: تعیین روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

روش آماری مربوط به فرضیه

فصل چهارم: یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها

جدول - غلات خام آزمودینها از آزمون mmp

جدول - بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ساله

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و ماخذ

پرسشنامه

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان
خرید و دانلود | 67,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

دسته بندی : پایان نامه 3

تعداد صفحات : 60 صفحه

چکیده تحقیق

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات و فرضیات تحقیق

روش تحقیق

جامعه پژوهش و حجم نمونه

تعریف واژهها و اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مبانی نظری

تعریف افسردگی

علایم افسردگی

دیدگاهها و مکاتب مرتبط با افسردگی

پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور

پژوهشهای انجام شده در داخل ایران

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

روش آماری

متغیرهای تحقیق

جامعه تحقیق

حجم نمونه

ویژگیهای نمونه

ابزار سنجش

اعتبار و روایی ابزار سنجش

روش جمعآوری اطلاعات

ابزار اندازهگیری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات

آزمون فرضیه

جداول آماری

فصل پنجم:بررسی و نتیجهگیری

نتیجهگیری از سؤالات و فرضیات تحقیق

محدودیتهای تحقیق

میزان همبستگی بین یافتههای تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی

پیشنهادات

منابع

پرسشنامه

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
خرید و دانلود | 49,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 85 صفحه

مقدمه

فصل اول: کلیات

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

بیان مساله

موضوع تحقیق

فرضیه تحقیق

تعریف مفاهیم و واژه ها

فصل دوم: پیشینه تحقیق

تعریف عملیاتی اضطراب

تعریف عملیاتی افسردگی

تاریخچه اضطراب

تاریخچه افسرد گی

تعاریف ونظریه های اضطراب

تعاریف ونظریه های افسردگی

افسردگی از دیدگاه روان پویایی

افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان

افسردگی ا زدیدگاه شناختی

افسردگی از دیدگاه اجتماعی

نظریه ملانی کلاین

نظریه کامرون

نظریه ادوارد بیبرنیک

نظریه الکساندر لوئی

انواع اضطراب

اضطراب موقعیتی

اضطراب خصیصه ای

انواع افسردگی

افسردگی در نوجوانی

افسردگی پنهان

افسردگی اتکائی

افسردگی رجعتی

افسردگی پس از زایمان

افسردگی نوروتیک

افسردگی عضوی

افسردگی علاقی

افسردگی ناشی از موفقیت

افسردگی ناشی از مصرف دارو

افسردگی در نتیجه پیری

افسردگی فصلی

افسردگی در دانشجویان

ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV

ملاکها ی تشخیص اختلال اضطراب منتشر

ملاکهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV

درمان اضطراب

درمان دارویی اضطراب

داروهای بولکه کننده بتا – آدرنرژیک

مهارکننده های مونو آمین اکسید از

روشهای خود میزانی کاهش اضطراب

انواع درمانهای اختلالات افسردگی

درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی

الکتروشوک درمانی

درمان افسردگی براساس نظریه روان پویائی

درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری

انواع درمانهای افسردگی

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری

آزمودنیها

نمونه وروش نمونه گیری

ابزار تحقیق

تحول هشیاری نسبت به خود O3

نیروی من

گرایش پارانویایی L

گرایش به گنهکاری O

تنش ارگی O4

خصوصیتهای آزمون افسردگی «بک»

معیارها ومیزانهای عددی آزمون افسردگی

روش نمره گذاری

فصل چهارم: نتایج

تجزیه وتحلیل داده ها

آزمون فرضیه

فرمول محاسبه واریانس

فرمول محاسبه t استودنت

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه مراحل تحقیق

محدودیت ها

پیشنهادات

پرسشنامه آزمون

آزمون افسردگی بک

منابع

مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی
خرید و دانلود | 57,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی و مقایسه رابطه افسردگی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 53 صفحه

فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق

بیان مسئله

فرضیه

فایده تحقیق

روش انجام تحقیق

پیش فرض

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری

روش آماری تحقیق

روش جمع آوری داده ها

تعریف واژه ها

افسردگی

ورزش

فصل دوم

تعریف افسردگی

علائم افسردگی

نشانه های افسردگی تب قطبی

نشانه های بد جانی

نشانه های شناختی

نشانه های انگیزشی

نشانه های بدنی

طبقه بندی افسردگی

دوره افسردگی

فصل سوم

جامعه تحقیق

نمونه برداری

ابزار تحقیق

دستور اجرا

نحوه نمره گذاری

جدول تحقیق میزان افسردگی

جدول شماره

طرح آزمایشی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

شیوه اندازه گیری

کنترل ها

فصل چهارم

تحلیل نتایج

شیوه اندازه گیری

شیوه گروه بندی

محاسبه لایه های آماری گروه اول

محاسبه لایه های آماری گروه دوم

تدوین فرضیه

مسأله

فرضیه

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل

خطای استاندارد

جدول شماره

فرضیه در این بخش

فرضیه صفر

فرض خلاف

نتیجه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول

مشکلات و محدودیتها

پیشنهادات

منابع

بررسی و مقایسه رابطه افسردگی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
خرید و دانلود | 47,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 100 صفحه

فصل اول

مقدمه

اهمیت و ضرورت پژوهش

هدفهای پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف نظری مفاهیم

فصل دوم

مروری بر تئوریهای موجود

جایگاه هیجانات

سیستم ارتباط عصبی

قراول هیجانی

قشر بینایی

هشدارهای عصبی منسوخ شده

زمانی که هیجان ها تند و مغشوش ظاهر می شوند

مدیر هیجانی

هماهنگی هیجان و فکر

چگونه حوزه ی هوش عاطفی شکل گرفت

ظهور مفهوم هوش عاطفی

ما درباره ی کدام هوش عاطفی صحبت می کنیم

تعاریف

خصایصی که گفته می شود هوش عاطفی را می سازد

مجموعه ای از بخش های شخصیت

چرا هوش عاطفی مهم است؟

نقش هوش عاطفی در تفکر و رفتار انسان

هوش عاطفی و غرق شدگی

هوش هیجانی و حافظه

علم شخصیت هوش عاطفی و موفقیت

هوش عاطفی و آینده

هوش عاطفی و اقتصاد خانواده

تاریخچه هوش هیجانی

دیدگاه نظری در مورد هیجان

الگوی رابطه ای هیجان لازاروس

درون مایه های هسته ای، رابطه ای برای هر هیجان

الگوی عملکردی هیجان

مدلی از نقش بالقوه هوش هیجانی در زندگی روزمره

هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانای ذهنی

نظریه گلمن به عنوان نظری مختلط از هوش هیجانی

هیجان خواهی

ویژگی های افراد هیجان خواه، زیاد هیجان خواه، کم هیجان خواه

یادگیری هوش هیجانی

تحلیل تفصیلی عناصر هوش هیجانی با توجه به نظر مایروکوب

عوامل مؤثر در شکل گیری و رشد هوش هیجانی

پیشینه پژوهش

فصل سوم

جامعه مورد مطالعه

ابزار سنجش

مقیاس هوش هیجانی بار – آن

پایایی و روایی مقیاس

روش اجرای پژوهش

طرح پژوهش

روش های آماری پژوهش

فصل چهارم

مقدمه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

فرضیه های پژوهش

پیشنهادات

فهرست منابع

فهرست جداول و نمودارها

بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان
خرید و دانلود | 65,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 63 صفحه

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف تحقیق

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و تئوریک

پژوهش در زمینه هیجان خواهی

بررسی های مربوطه به دوقلوها

شواهد موجود درباره ساعتهای درونی

مطالعات انجام شده بر روی انسان مطالعات انجام شده بر روی حیوانات

ساعتهای درونی و مغز

ساعتهای درونی انسان

یک ساعت درونی دوم

شواهد موجود درباره اثر عوامل محیطی

باز – تنظیم ساعتها

نور به عنوان یک نشانه راهنمای خارجی

ترکیبات بیوشیمیایی در نقش نشانه های راهنمایی خارجی

کنترل فیزیولوژیکی ریتمهای زیستی

کنترل برون زاد (خارجی)

کنترل برون زاد (داخلی)

بررسی خواب

انواع مختلف خواب

مراحل خواب

تحقیقات استانی

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

حجم نمونه

روش تحقیق

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات

روش آماری

فصل چهارم

جدول داده ها (جدول مادر)

نمودار مقایسه هوش عادی دختران فراری و عادی

تجزیه و تحلیل یافته ها

فصل پنجم

نتیجه گیری

محدودیت ها و ملاحظات تحقیق

پیشنهادات

منابع و مآخذ

پرسشنامه زاکرمن

مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری
خرید و دانلود | 53,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...