پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 52 صفحه

فصل اول

فایده و اهمیت تحقیق

فرضیه مورد بررسی

تعریف عملیاتی

فصل دوم

تاریخچه قاعدگی

تاریخچه پرخاشگری

طبقه بندی تنش پیش از عادت ماهانه از نظر دکتر آبراهام مازلو

تقویم عادت ماهانه

آمنوره

فصل سوم

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

چگونگی نمونه برداری

توضیح درباره نمونه ها از سن، جنس، خانواده تحصیل

ابزار تحقیق

بیان متغیرها

اجرای تست

جدولها

استخراج نتایج جدولها

محاسبات آماری

فصل چهارم

جدول سندرم پیش از قاعدگی

نمودارهای درختی

محاسبات آماری: میانگین، آزمون T

تفسیر نتایج

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش

پیشنهادات

منابع

رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر
خرید و دانلود | 47,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 35 صفحه

چکیده

فصل اول: بیان مسأله

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع

اهداف پژوهشی

فریضه پژوهشی

فصل دوم: پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق

انواع مسائل و مشکلات نوجوانان

پیشینه تحقیق در ایران

تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران

تعریف واژه پرخاشگری

نظریه های مربوط به پرخاشگری

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روشهای آماری

تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

یافته های پژوهشی

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

بحث درباره یافته ها

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

ضمایم

پرسشنامه

پرسشنامه پرخاشگری آیزنک

بررسی عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه
خرید و دانلود | 37,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی علل پرخاشگری در دانش آموزان و رفتارهای پرخطر

دسته بندی : مقالات 1

تعداد صفحات : 30 صفحه

مقدمه

چکیده

موضوع پژوهش

اهمیت نظری و عمل پژوهش

پرخاشگری در کودکان

علل پرخاشگری

اصول پیشگیری و کنترل رفتار پرخاشگرانه

عوامل ایجاد پرخاشگری

رفتارهای جسمانی

مجازات ظالمانه

بی اعتنای عاطفی

بی اعتنایی فیزیکی

علل پرخاشگری

اصول پیشگیری و کنترل رفتار پرخاشگرانه

پرخاشگری چیست؟

تغییرات رشدی

ثبات پرخاشگری

ادراک مقاصد دیگران و رفتار پرخاشگرانه

تفاوت های جنسیتی

انواع پرخاشگری

پرخاشگریخصمانه

پرخاشگریابزاری)وسیله‏ای)

درمان اختلال پرتحرکی

عوارض جانبی دارو درمانی

روان درمانی فردی

رفتار درمانی [تغییر رفتار]

درمان با روش آرام بخش

کودک ناسازگار

علائم و نشانه های این گونه کودکان

با کودکان ناسازگار چگونه رفتار کنیم

افت تحصیلی در کودکان

بیماری مزمن و افت تحصیلی

اختلالات ارثی و افت تحصیلی

تاثیرات اجتماعی و محیطی بر عملکرد تحصیلی

منابع و ماخذ

بررسی علل پرخاشگری در دانش آموزان و رفتارهای پرخطر
خرید و دانلود | 35,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

مقایسه پرخاشگری در بین نوجوان مقطع دوم راهنمایی خانواده های مذهبی و غیر مذهبی

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 70 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

سوال مساله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه تحقیق

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پرخاشگری

تعریف پرخاشگری

انواع پرخاشگری

علل و انگیزه های پرخاشگری

بلوغ جنسی و پرخاشگری

درستی و نادرستی نظریه ناکامی - پرخاشگری

نقش رسانه گروهی در آموزش پرخاشگری

کنترل پرخاشگری

مکانیزم های سازگاری

تعویض

همانند سازی

برون فکنی

بازگشت

سرکوبی

تاثیر رسانه های گروهی بر بهداشت روانی

تاثیر مثبت و منفی تلویزیون

رایانه و اینترنت

اینترنت

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

یافته ها و تجزیه وتحلیل آنها

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و مأخذ

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

مقایسه پرخاشگری در بین نوجوان مقطع دوم راهنمایی خانواده های مذهبی و غیر مذهبی
خرید و دانلود | 55,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پرخاشگری

دسته بندی : روش تحقیق 5

تعداد صفحات : 13 صفحه

مقدمه

خلاصه پژوهش

پیشینه تحقیق

یافته های تحقیق

پیشنهادهای تحقیق

پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع خارجی

پرخاشگری
خرید و دانلود | 21,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 115 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهداف جزئی

متغیرهای تحقیق

متغیرمستقل

متغیر وابسته

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری تحقیق

علل شخصیتی

علل خانوادگی

علل آموزشگاهی

علل اجتماعی

انواع پرخاشگری

راههای کاهش پرخاشگری دانش آموزان

منشاء غریزی و فطری

منشاء اجتماعی

منشاء غریزی و اجتماعی

کمبود توجه و عاطفه

راه های اصلاحی برای از بین بردن حالت پرخاشگری

آگاهی دادن

اقدام به رشد فکری

آشنا کردن به حقوق دیگران:

آگاهی به زشتی امر

رفع ناکامی ها و محرومیت ها

ایجاد محیط صمیمی

ایجاد سرگرمی و اشتغال

نظریه زیستی پرخاشگری

طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری

طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری

فرضیه ناکامی – پرخاشگرانه

درستی و نا درستی نظریه ناکامی – پرخاشگری

نظریه یادگیری اجتماعی

نقش رسانه های گروهی در آموزش پرخاشگری

از خود بیگانگی انسان امروز

علل بروز پرخاشگری

خشونت خانوادگی

گسستگی کانون خانواده

وجود تضاد در دستورهای والدین

ناهماهنگی در پی گیری یک روش تربیتی

فشار روانی (استرس)

عدم تشویق رفتارهای مناسب

تشویق رفتارهای نامناسب

اختلاف والدین

کمبود محبت

تنبیه و سهل گیری

والدین و کودکان پرخاشگر

تربیت مثبت والدین

راه کارهای مناسب کاهش خشم

عوامل موثر بر پرخاشگری و ناسازگاری

عوامل خانوادگی

خستگی

عوامل آموزشی

عوامل خانوادگی پرخاشگری

عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)

تعریف واژه پرخاشگری

نظریه های مربوط به پرخاشگری

استفاده از روش روانکاوی در توجیه پرخاشگری (فروید)

شخصیت نافعال-پرخاشگر

زیان های پرخاشگری

اشتغال به پرخاشگری خیالی و غیر مخرب

علل پرخاشگری در کودکان و راه های کنترل آن

تغییرات رشدی

ثبات پرخاشگری

ادراک مقاصد دیگران و رفتار پرخاشگرانه

تفاوت های جنسیتی

الگوی خانواده و پرخاشگری

نحوه کنترل عصبانیت در کودکان

خصیصه های ذاتی

مراحل رشد

جنسیت

زندگی خانوادگی

انواع پرخاشگری

پرخاشگری خصمانه

پرخاشگری وسیله ای

الگوپذیری کودکان از والدین

اضطراب و پرخاشگری

پرخاشگری، نشانه ای از تضادهای درونی

درمان پرخاشگری در کودکان

الگوهای پرخاشگری در کودکان

پیشگیری و درمان

بد دهنی در عقب افتادگی عقلانی

درمان پرخاشگری

پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

نقد و بررسی تحقیقات انجام گرفته

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری تحقیق

اعتبار

روایی

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات تحقیق

منابع و مآخذ

منابع لاتین

پرسشنامه

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی
خرید و دانلود | 67,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ارتباط بین بازی درمانی و کنترل پرخاشگری در کودکان 8 تا 11 ساله

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 125 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهداف جزئی

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعریف نظری مفاهیم تحقیق

تعریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

تعریف بازی

بازی درمانی چیست؟

محیط بازی درمانی

انواع بازی

اصول بازی درمانی

آشنایی با بازی درمانی

بازی درمانی و مشکلات روانی کودکان

وسایل بازی در این روش درمانی

درمان اختلالات روانی کودکان

بازی درمانی انفرادی

بازی درمانی گروهی

اهمیت بازی

تبیین بازی

بازی درمانی

انواع بازی درمانی

تحول نظریه های بازی درمانی

بازی درمانی روان پویایی

بازی درمانی تخلیه ای

بازی درمانی رابطه ای

بازی درمانی غیر مستقیم

بازی درمانی رفتاری – شناختی

انواع اسباب بازی

ارزش ها و فواید بازی

روش های بازی درمانی

ویژگیهای بازی درمانگران

مراحل مختلف بازیهای کودک

خصوصیات بازی گروهی

عوامل موثر در بازی

اشکال بازی از نظر ژان پیاژه

نظریه های مطرح شده در مورد بازی

دیدگاه پیاژه

تاثیر بازی در رشد اعتماد به نفس کودک

اختلال رفتاری

فرضیه فرهنگی – اجتماعی

عوامل روانشناختی

عوامل عصبی – زیست شناختی

پرخاشگری

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

فصل سوم: روشهای آماری

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار گردآوری تحقیق

روایی و اعتبار پرسشنامه

روش نمره گذاری پرسشنامه

شیوه انجام تحقیق

شیوه تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

منابع لاتین

ضمایم

پرسشنامه

ارتباط بین بازی درمانی و کنترل پرخاشگری در کودکان 8 تا 11 ساله
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار آنان

دسته بندی : روش تحقیق 0

تعداد صفحات : 18 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهدف تحقیق

اهداف کلی

اهداف جزئی تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری تحقیق

ویژگی های دوران نوجوانی

تغییرات بدنی در دوران بلوغ

انواع مسائل و مشکلات نوجوانان

دیدگاه انسان گرایی

پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری تحقیق

روش هایی تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار آنان
خرید و دانلود | 23,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان مقطع پنجم ابتدایی

دسته بندی : پایان نامه 3

تعداد صفحات : 93 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

واژه ها و مفاهیم و تعاریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

پرخاشگری

انواع پرخاشگری

علل وانگیزه های پرخاشگری

کروموزمهای جنسی و پرخاشگری

بلوغ جنسی و پرخاشگری

نظریه ناکامی – پرخاشگری

نظریه یادگیری اجتماعی

پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود؟

نقش رسانه های گروهی و فیلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری

کنترل پرخاشگری

شیوع افسردگی شدید

اختلال دوقطبی

دیس تایمی و سیکلو تایمی

دیس تایمی یا افسرده خوبی مزمن

سیکلوتایمی یا افسرده خویی ادواری

ابعاد اختلالات خلقی

سیکوتیک در برابر نوروتیک

افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی

افسردگی فصلی

نظریه های مربوط به افسردگی

نظریه های زیست شناختی

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی

الکتروشوک درمانی

نظریه های روان پویایی

نظریه یادگیری

درمان افسردگی از نقطه نظر یادگیری

نظریه شناختی

نظریه شناختی بک درباره افسردگی

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری (اعتبار روایی آنها)

روش آماری مربوط به فرضیه ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت

منابع و ماخذ

منابع لاتین

پیوست ها

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان مقطع پنجم ابتدایی
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری نوجوانان

دسته بندی : پایان نامه 4

تعداد صفحات : 79 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهدف پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیه پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم

فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش

نظریه فروید در مورد پرخاشگری

نظریه فردیت زدایی

پرخاشگری زیمباردو

نظریه انسانیت زدایی

پرخاشگری "فشنباخ"

نظریه درون گرایی و برون گرایی آیزنیک (1969)

تعریف واژه جوانی

مراحل نوجوانی

جدایی تدارکاتی (15-17)

تخیل خود به جای کارکترهای بازی خشن

پیشینه و ادبیات تحقیق

نظریه توجیه

نظریه پالایش

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش آماری مربوط به فرضیه ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

یافته های پژوهش

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابع و ماخذ

پیوست ها

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری نوجوانان
خرید و دانلود | 59,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...