پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی

دسته بندی : پایان نامه 4

تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه

تعریف خشم

علل و ریشه های خشم

علل شخصیتی

تظاهرات خشم

عملکردهای رایج پیرامون خشم

علل بروز پرخاشگری

والدین و کودکان پرخاشگر

تربیت منفی والدین

تربیت مثبت والدین

راه کارهای مناسب خشم

نتیجه گیری

عوامل موثر بر پرخاشگری

عوامل اجتماعی

عصبانیت

احساس گناه

بی کفایتی

غمزدگی و افسردگی، قربانی بودن

احساس در دام بودن

مجازات نمادین

مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بیان کنید

چگونه تنبیه کنید

با طفل جر و بحث نکنید و چانه نزنید

جدی باشید

زیاده از حد گوش نکنید

منطقی باشید

روشهای مجازات

تعریف پرخاشگری

انواع پرخاشگری

علل و انگیزه های پرخاشگری

کروموزومهای جنسی و پرخاشگری

بلوغ جنسی و پرخاشگری

درستی و نادرستی نظریه ناکامی- پرخاشگری

نقش رسانه های گروهی و فبلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری

کنترل پرخاشگری

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش آماری مربوط به زمینه88

روش تحقیق

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

جدول نمرات خام آزمودنی ها ازآزمون پرخاشگری معدلی

جدول بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان دوم و پنجم ابتدایی

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان سوم و چهارم ابتدایی

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع و مآخذ

پرسشنامه

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی
خرید و دانلود | 65,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

دسته بندی : پایان نامه 0

تعداد صفحات : 85 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

سؤال مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

فصل دوم: پیشینه وادبیات تحقیق

مقدمه

تعریف خشم

علل و ریشه های خشم

علل شخصیتی

تظاهرات خشم

عملکردهای رایج پیرامون خشم

علل بروز پرخاشگری

تعریف پرخاشگری

انواع پرخاشگری

علل و انگیزه های پرخاشگری

بلوغ جنسی و پرخاشگری

2.نظریه ناکامی پرخاشگری

درستی و نادرستی نظریه ناکامی پرخاشگری

3.نظریه یادگیری اجتماعی

پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود؟

کنترل پرخاشگری

شیوع افسردگی شدید

والدین و کودکان پرخاشگر

چرا کودک پرخاشگر می شود

تربیت منفی والدین

تربیت مثبت والدین

چگونه خشم را در کودکان مهار کنیم

راه کارهای مناسب کاهش خشم

نتیجه گیری

عوامل موثر بر پرخاشگری و ناسازگاری

عوامل اجتماعی

تعریف پرخاشگری

انواع پرخاشگری

علل و انگیزه های پرخاشگری

نقش رسانه ها ی گروهی و فیلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری تحقیق

روش آماری مربوط به زمینه

روش تحقیق

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع و مآخذ

پرسشنامه پرخاشگری

بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
خرید و دانلود | 57,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان مقطع پنجم ابتدایی

دسته بندی : پایان نامه 3

تعداد صفحات : 93 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

واژه ها و مفاهیم و تعاریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

پرخاشگری

انواع پرخاشگری

علل وانگیزه های پرخاشگری

کروموزمهای جنسی و پرخاشگری

بلوغ جنسی و پرخاشگری

نظریه ناکامی – پرخاشگری

نظریه یادگیری اجتماعی

پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود؟

نقش رسانه های گروهی و فیلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری

کنترل پرخاشگری

شیوع افسردگی شدید

اختلال دوقطبی

دیس تایمی و سیکلو تایمی

دیس تایمی یا افسرده خوبی مزمن

سیکلوتایمی یا افسرده خویی ادواری

ابعاد اختلالات خلقی

سیکوتیک در برابر نوروتیک

افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی

افسردگی فصلی

نظریه های مربوط به افسردگی

نظریه های زیست شناختی

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی

الکتروشوک درمانی

نظریه های روان پویایی

نظریه یادگیری

درمان افسردگی از نقطه نظر یادگیری

نظریه شناختی

نظریه شناختی بک درباره افسردگی

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری (اعتبار روایی آنها)

روش آماری مربوط به فرضیه ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت

منابع و ماخذ

منابع لاتین

پیوست ها

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان مقطع پنجم ابتدایی
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...