پایان نامه رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی رابطه بین امکانات آموزشی و همکاری مدیر و رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

دسته بندی : روش تحقیق 1

تعداد صفحات : 85 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان موضوع

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

اهداف تحقیق

تعریف اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه

رضایت شغلی

تعاریف رضایت شغلی

مفهوم رضایت شغلی

ویژگیهای رضایت شغلی

ابعاد رضایت شغلی

نظریات رضایت شغل

الگوی پورتر – لالر

تئوری ارزشی لاک

نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو

نظریه دو عاملی هرزبرگ

مطالعات ادوین لاک

مطالعات وود و لبود

نظریه ویژگیهای ضروری شغل

تئوری دو عاملی انگیزش و بهداشت

نظریه کامروایی نیازی

مدل های رضامندی شغلی

عوامل موثر بر رضایت شغلی

اندازه گیری رضایت شغلی

شاخصها و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی

انگیزه و عملکرد کارکنان

نقش مدیر در رضایت شغلی

پیشینه مدیریت آموزشی

سبکهای مدیریت هرسی و بلانچارد

سبک دستوری یا وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف

سبک ارشادی یا وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی

سبک مشارکتی یا سبک وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی

سبک تفویضی یا وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

هوش و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

انگیزش و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

خانواده و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

کارکردهای عمده ارزشیابی

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق و روش نمونه گیری

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

فهرست منابع

پرسشنامه

بررسی رابطه بین امکانات آموزشی و همکاری مدیر و رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
خرید و دانلود | 47,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی تاثیر جو روانی و اجتماعی کلاس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دسته بندی : روش تحقیق 1

تعداد صفحات : 55 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

عنوان پژوهش

بیان مسئله

سؤالات پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های اصلی

تعارف مفاهیم و واژه ها

تعارف نظری یا مفهومی

متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

پیشینه تحقیق

جایگاه علمی موضوع

مؤلفه مشارکت

مؤلفه دلبستگی متقابل بین دانش آموزان

مؤلفه برخورداری از پشتیبانی معلم

مؤلفه اهمیت دادن به کار و تکالیف

نظم و سازماندهی مطالب

مؤلفه نوآوری آموزشی

تحقیقات انجام شده در ایران

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم: روش تحقیق

روش پژوهش

جامعه پژوهش (آماری)

روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش اجرا

ویژگیهای گروههای نمونه

روش های تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم: نتیجه گیری

خلاصه و نتایج

نتایج فرعی تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

بررسی تاثیر جو روانی و اجتماعی کلاس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
خرید و دانلود | 47,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی تاثیر تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 98 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعریف عملیاتی متغیرها

فرضیه های تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

قوانین یادگیری از نظر روانشناسان

تاثیر تکلیف در یادگیری

آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟

ملاک های تعیین تکلیف شب

تناسب نوع تکلیف با نوع درس

جایگاه تکلیف

تصحیح تکلیف

تشریح اهداف تکلیف

فواید و مضرات تکلیف

اهداف تکلیف

انواع تکلیف

حجم تکلیف

رابطه تکلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها

تاریخچه تکلیف شب در جهان

تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری

اثرات تکلیف شب

نظریات مختلف درباره تکلیف شب

تاریخچه تکلیف شب

تحقیقات انجام شده در ایران

فصل سوم: روش تحقیق

نوع تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

آمار توصیفی

مقدمه

بیان فرضیه ها

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش

عنوان و اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

نوع پژوهش

پیشنهادات

محدودیت ها و موانع

پیوست ها

منابع و مأخذ

فهرست جداول

نمونه فرم پرسشنامه

بررسی تاثیر تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

رابطه روشهای یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دسته بندی : روش تحقیق 2

تعداد صفحات : 14 صفحه

مقدمه

بیان مسئله

اهداف پژوهش

اهداف جزیی

پرسش های پژوهش

روش انجام پژوهش

نوع پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار و شیوه ی گردآوری اطلاعات

سوالهای پرسشنامه

روش های آماری

نتیجه گیری

پیشنهادات

پیشنهادات پژوهشی

فهرست منابع

رابطه روشهای یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
خرید و دانلود | 21,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...